ค้นหาจากรหัสกองทุน

KT-TRIG2

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงไทย ทริกเกอร์ ฟันด์2

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
11.07%
3M
12.01%
6M
5.67%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
KTAM
ประเภทกอง
Miscellaneous
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
10,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
-
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Aug 19, 19
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
657,340,658.53 บาท
FINNOMENA MONEY