ค้นหาจากรหัสกองทุน

KTEF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท อิควิตี้ ฟันด์

ผลตอบแทน
5.40%
3M
2.73%
6M
-3.30%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
KTAM
ประเภทกอง
Equity General
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
May 19, 11
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
3,436,613,122.81 บาท