ค้นหาจากรหัสกองทุน

KTHH

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงไทย ยกกำลังสุข(ภาพ)

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-0.31%
3M
0.59%
6M
13.17%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
KTAM
ประเภทกอง
Moderate Allocation
ค่าความเสี่ยง
5 - กองทุนรวมผสม
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
50,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
24 ส.ค. 63
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
110,709,835.06 บาท