ค้นหาจากรหัสกองทุน

KTILF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงไทยอ้างอิงเงินเฟ้อ

Performance

(KTILF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
2.48%-
0.91%
6M
6.64%-
1.64%
1Y
-0.49%-
2.00%
3Y (annualized)
0.65%-
2.52%
5Y (annualized)
2.79%-
3.27%
10Y (annualized)
--
3.43%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
7.67%-
4.06%
3Y (annualized)
5.07%-
3.67%
5Y (annualized)
5.29%-
3.87%
10Y (annualized)
--
2.70%

27 พ.ย. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY