ค้นหาจากรหัสกองทุน

KTMEE-D

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์ ชนิดจ่ายเงินปันผล

Performance

(KTMEE-D)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-1.19%
6M
0.34%ดี
0.00%
1Y
8.27%ดี
6.48%
3Y (annualized)
1.52%
5Y (annualized)
--
2.17%
10Y (annualized)
--
4.73%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-2.68%
3Y
-12.89%ดี
-15.04%
5Y
--
-18.41%
10Y
--
-20.75%

02 ธ.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ผลตอบแทน

02 ธ.ค. 64

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล