ค้นหาจากรหัสกองทุน

KTPLUS

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
0.45%
3M
0.84%
6M
1.46%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
KTAM
ประเภทกอง
Short Term General Bond
ค่าความเสี่ยง
4 - กองทุนรวมตราสารหนี้
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
0 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
0 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Jul 25, 13
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
46,940,433,988.79 บาท