ค้นหาจากรหัสกองทุน

KTSE-LTF-L

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ หุ้นระยะยาว ชนิด LTF

Performance

(KTSE-LTF-L)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
6M
1.93%ดี
2.12%
1Y
28.86%ดี
26.27%
3Y (annualized)
-0.67%ดี
-1.69%
5Y (annualized)
0.00%-
2.49%
10Y (annualized)
0.00%-
7.22%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-7.63%ดี
-8.73%
3Y
-30.75%ดี
-33.20%
5Y
0.00%-
-36.06%
10Y
0.00%-
-36.28%

28 ก.ย. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล