ค้นหาจากรหัสกองทุน

KTSIV3M3

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 3 เดือน3

Performance

(KTSIV3M3)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.07%-
0.74%
6M
0.00%-
1.41%
1Y
0.17%-
3.96%
3Y (annualized)
0.83%-
1.01%
5Y (annualized)
1.00%-
2.14%
10Y (annualized)
1.72%-
1.81%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
0.20%-
5.85%
3Y (annualized)
0.18%-
8.41%
5Y (annualized)
0.15%-
6.66%
10Y (annualized)
0.34%-
2.15%

11 มิ.ย. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY