ค้นหาจากรหัสกองทุน

LHEQD-D

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล ชนิดจ่ายเงินปันผล

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
0.84%
3M
24.86%
6M
-22.28%
1Y
ดูทั้งหมด

กลยุทธ์การลงทุน

มีนโยบายเน้นลงทุนในบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ที่มีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที่ดี มีโอกาสเติบโต และมูลค่าถูก พร้อมทั้งมีการบริหารแบบยืดหยุ่นในการปรับพอร์ต เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ได้อยู่เสมอ

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
LHFUND
ประเภทกอง
Equity General
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
-
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
-
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Sep 27, 12
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
28,510,344.28 บาท
FINNOMENA MONEY