ค้นหาจากรหัสกองทุน

LHGINCOME-D

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผล

Performance

(LHGINCOME-D)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-0.27%
3Y (annualized)
6.85%
5Y (annualized)
--
4.96%
10Y (annualized)
--
6.14%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
8.19%
3Y (annualized)
10.85%
5Y (annualized)
--
10.06%
10Y (annualized)
--
11.10%

26 พ.ย. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ผลตอบแทน

26 พ.ย. 64

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล