ค้นหาจากรหัสกองทุน

LHINDIAE-D

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E ชนิดจ่ายเงินปันผล

Performance

(LHINDIAE-D)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-1.28%ดี
-1.66%
1Y
31.40%ดี
32.92%
3Y (annualized)
11.85%ดี
12.17%
5Y (annualized)
--
11.15%
10Y (annualized)
--
9.97%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
3Y (annualized)
0.59ดี
0.57
5Y (annualized)
--
0.55
10Y (annualized)
--
0.51

02 ธ.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ผลตอบแทน

02 ธ.ค. 64

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล