ค้นหาจากรหัสกองทุน

LHSELECT-D

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด แอล เอช ซีเล็ค ชนิดจ่ายเงินปันผล

Performance

(LHSELECT-D)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
6M
14.44%ดี
13.35%
1Y
19.02%
3Y (annualized)
-1.83%ดี
-1.86%
5Y (annualized)
--
2.96%
10Y (annualized)
--
5.25%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
16.73%ดี
15.40%
3Y (annualized)
17.15%ดี
18.13%
5Y (annualized)
--
15.32%
10Y (annualized)
--
15.48%

13 พ.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY