ค้นหาจากรหัสกองทุน

M-FLEX

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เฟล็กซิเบิล อินเวสเมนท์

ผลตอบแทน
-1.22%
3M
-1.47%
6M
-19.58%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
MFC
ประเภทกอง
Aggressive Allocation
ค่าความเสี่ยง
5 - กองทุนรวมผสม
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนบางส่วน
นโยบายการจ่ายปันผล
จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
10,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Jun 12, 15
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
12,730,199.87 บาท