ค้นหาจากรหัสกองทุน

M-SUKUK

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ศุกูก

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
0.69%
3M
1.18%
6M
3.13%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
MFC
ประเภทกอง
Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge
ค่าความเสี่ยง
5 - กองทุนรวมผสม
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
10,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
2 ส.ค. 61
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
103,350,512.23 บาท