ค้นหาจากรหัสกองทุน

M-VI

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แวลู อินเวสติง

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-1.63%
3M
-0.39%
6M
8.04%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
MFC
ประเภทกอง
Foreign Investment Allocation
ค่าความเสี่ยง
5 - กองทุนรวมผสม
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
10,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
17 พ.ค. 61
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
42,537,509.95 บาท