ค้นหาจากรหัสกองทุน

MCHINASSF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม

Performance

(MCHINASSF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-3.15%
6M
-14.77%
1Y
--
-7.61%
3Y (annualized)
--
6.68%
5Y (annualized)
--
4.24%
10Y (annualized)
--
4.21%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
--
18.92%
3Y (annualized)
--
18.70%
5Y (annualized)
--
17.27%
10Y (annualized)
--
18.02%

02 ธ.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล