ค้นหาจากรหัสกองทุน

MFF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้

ผลตอบแทน
1.40%
3M
1.95%
6M
2.59%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
MFC
ประเภทกอง
Mid Term General Bond
ค่าความเสี่ยง
4 - กองทุนรวมตราสารหนี้
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
10,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
May 14, 98
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
253,422,276.37 บาท