ค้นหาจากรหัสกองทุน

MFF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-0.01%
3M
0.58%
6M
0.97%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
MFC
ประเภทกอง
Mid Term General Bond
ค่าความเสี่ยง
4 - กองทุนรวมตราสารหนี้
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
10,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
May 14, 98
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
167,861,658.67 บาท
FINNOMENA MONEY