ค้นหาจากรหัสกองทุน

MFX

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเฟล็กซิเบิลฟันด์

Performance

(MFX)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-2.26%-
3.38%
6M
-1.88%-
4.69%
1Y
-8.18%-
-6.03%
3Y (annualized)
-1.73%-
-2.89%
5Y (annualized)
3.34%-
1.81%
10Y (annualized)
5.59%-
5.16%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-0.90-
-0.86
3Y (annualized)
-0.39-
-0.48
5Y (annualized)
0.12-
-0.11
10Y (annualized)
0.30-
0.20

27 พ.ย. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY