ค้นหาจากรหัสกองทุน

MIFLTF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาว

Performance

(MIFLTF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
5.94%-
5.06%
6M
4.79%-
5.89%
1Y
-10.31%-
-10.56%
3Y (annualized)
-6.17%-
-5.21%
5Y (annualized)
-0.62%-
1.91%
10Y (annualized)
3.97%-
5.52%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
20.51%-
25.41%
3Y (annualized)
14.62%-
17.42%
5Y (annualized)
13.49%-
15.06%
10Y (annualized)
15.01%-
15.74%

27 พ.ย. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY