ค้นหาจากรหัสกองทุน

MMF-RMF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ

ค่าธรรมเนียม


ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการซื้อ


มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ ครั้งแรก ( Initial )

2,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ ครั้งต่อไป ( Additional )

1,000 บาท

FINNOMENA MONEY