ค้นหาจากรหัสกองทุน

MMGOVMF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน

Performance

(MMGOVMF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3Y (annualized)
0.92%
5Y (annualized)
0.95%ดี
0.97%
10Y (annualized)
1.52%ดี
1.51%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-5.12ดี
-6.11
3Y (annualized)
-6.99ดี
-6.80
5Y (annualized)
-8.66
10Y (annualized)
-7.14ดี
-7.42

20 ต.ค. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY