ค้นหาจากรหัสกองทุน

MMM-MF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้ระยะสั้น

ค่าธรรมเนียม


ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการซื้อ


มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ ครั้งแรก ( Initial )

1,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ ครั้งต่อไป ( Additional )

100 บาท

FINNOMENA MONEY