ค้นหาจากรหัสกองทุน

MRECO5

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทย รีคัฟเวอรี่ ซีรี่ส์ 5

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
16.79%
3M
12.52%
6M
9.83%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
MFC
ประเภทกอง
Miscellaneous
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
10,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
10,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Feb 13, 18
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
109,157,781.18 บาท
FINNOMENA MONEY