ค้นหาจากรหัสกองทุน

ONE-GECOM

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อีคอมเมิร์ซ

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-13.74%
3M
20.51%
6M
76.06%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
ONEAM
ประเภทกอง
Global Equity
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนบางส่วน
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Mar 27, 19
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
3,395,971,879.71 บาท
FINNOMENA MONEY