ค้นหาจากรหัสกองทุน

ONE-GLOBALEQ

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อิควิตี้ ฟันด์

Performance

(ONE-GLOBALEQ)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
6.24%-
5.54%
6M
18.21%-
22.62%
1Y
-2.17%-
21.49%
3Y (annualized)
-3.99%-
6.30%
5Y (annualized)
-0.61%-
4.54%
10Y (annualized)
--
1.86%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-0.46-
0.55
3Y (annualized)
-0.45-
0.20
5Y (annualized)
-0.21-
0.18
10Y (annualized)
--
0.14

19 พ.ย. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY