กองทุนนี้เลิกดำเนินการแล้ว

ข้อมูลของกองทุนนี้อาจมีความคลาดเคลื่อน กรุณาตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลอื่นประกอบ

ONE-GLOBALTOP8M3

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M3