ค้นหาจากรหัสกองทุน

ONE-GLOBFIN-ID

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชียล ชนิดจ่ายเงินปันผล เหมาะสำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่หรือผู้ลงทุนสถาบัน

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
16.11%
3M
40.47%
6M
16.54%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
ONEAM
ประเภทกอง
Global Equity
ค่าความเสี่ยง
7 - กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
5,000,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Feb 14, 18
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
39,607,290.96 บาท
FINNOMENA MONEY