ค้นหาจากรหัสกองทุน

ONE-GLOBHY-R

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฮยิลด์บอนด์ ระยะสั้น ชนิดหน่วยลงทุนสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป

Performance

(ONE-GLOBHY-R)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
1.23%ดี
1.21%
6M
3.06%ดี
3.08%
1Y
6.47%ดี
4.58%
3Y (annualized)
3.18%
5Y (annualized)
0.00%-
1.81%
10Y (annualized)
0.00%-
2.12%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.00%-
-
6M
0.00%-
-
1Y
2.63%ดี
3.41%
3Y (annualized)
5.35%
5Y (annualized)
0.00%-
3.95%
10Y (annualized)
0.00%-
5.40%

21 ก.ย. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล