ค้นหาจากรหัสกองทุน

ONE-GUS

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด วรรณ เกรทเตอร์ ยูเอส

ค่าธรรมเนียม


ตามหนังสือชี้ชวน
เก็บจริง

รายละเอียดการซื้อ


มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ ครั้งแรก ( Initial )

1,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ ครั้งต่อไป ( Additional )

1,000 บาท