ค้นหาจากรหัสกองทุน

ONE-INDIAOPP-RA

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด วรรณ อินเดีย ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิด RA

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
11.57%
3M
20.64%
6M
24.67%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
ONEAM
ประเภทกอง
India Equity
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
5,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Mar 15, 18
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
20,650,299.75 บาท
FINNOMENA MONEY