ค้นหาจากรหัสกองทุน

ONE-INDIAOPP-RD

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด วรรณ อินเดีย ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิด RD

Performance

(ONE-INDIAOPP-RD)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
3.28%ดี
3.11%
6M
20.49%
1Y
57.53%
3Y (annualized)
5.92%ดี
4.27%
5Y (annualized)
--
8.43%
10Y (annualized)
--
6.02%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
16.88%
3Y (annualized)
23.07%
5Y (annualized)
--
20.00%
10Y (annualized)
--
17.42%

09 เม.ย. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY