ค้นหาจากรหัสกองทุน

ONE-NORTH10

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด วรรณ นอร์ทเอเชีย 10 ฟันด์

ผลตอบแทน
-2.92%
3M
-6.33%
6M
-9.72%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
ONEAM
ประเภทกอง
Miscellaneous
ค่าความเสี่ยง
5 - กองทุนรวมผสม
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนบางส่วน
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
5,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
5,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Jul 16, 15
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
41,070,169.22 บาท