ค้นหาจากรหัสกองทุน

ONE-TOP5M

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด วรรณ ท็อป ซีเล็คชั่น 5M

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
3.29%
3M
7.65%
6M
-1.47%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
ONEAM
ประเภทกอง
Miscellaneous
ค่าความเสี่ยง
5 - กองทุนรวมผสม
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
0 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
0 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Dec 19, 17
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
51,169,130.07 บาท
FINNOMENA MONEY