ค้นหาจากรหัสกองทุน

ONE-TOP5MA

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด วรรณ ท็อป ซีเล็คชั่น 5MA

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
4.49%
3M
9.37%
6M
3.00%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
ONEAM
ประเภทกอง
Miscellaneous
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Aug 28, 19
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
156,045,889.9 บาท
FINNOMENA MONEY