ค้นหาจากรหัสกองทุน

ONEPROP-RMF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

Performance

(ONEPROP-RMF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-4.14%
6M
-13.12%
1Y
-22.00%
3Y (annualized)
1.39%
5Y (annualized)
4.60%
10Y (annualized)
--
8.16%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-29.90%
3Y
-33.29%
5Y
-33.71%
10Y
--
-35.82%

04 ธ.ค. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY