ค้นหาจากรหัสกองทุน

P-LTF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว

Performance

(P-LTF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
6M
25.07%ดี
24.50%
1Y
23.92%ดี
26.04%
3Y (annualized)
-2.53%
5Y (annualized)
3.75%
10Y (annualized)
6.31%ดี
6.06%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
18.62%ดี
18.51%
3Y (annualized)
19.78%
5Y (annualized)
16.44%
10Y (annualized)
16.17%

07 พ.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY