ค้นหาจากรหัสกองทุน

PCASH

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
0.04%
3M
0.07%
6M
0.15%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
PHILLIP
ประเภทกอง
Money Market Government
ค่าความเสี่ยง
1 - กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนในประเทศ
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
0 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
0 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
7 ส.ค. 50
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,149,201,213.34 บาท