ค้นหาจากรหัสกองทุน

PCASH

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน

ผลตอบแทน
0.40%
3M
0.74%
6M
1.32%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
PHILLIP
ประเภทกอง
Money Market Government
ค่าความเสี่ยง
1 - กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนในประเทศ
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
-
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
-
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Aug 7, 07
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,244,045,231.96 บาท