ค้นหาจากรหัสกองทุน

PGOLD

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ

Performance

(PGOLD)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-8.69%-
-7.08%
6M
-1.59%-
3.09%
1Y
21.25%-
22.32%
3Y (annualized)
6.51%-
8.29%
5Y (annualized)
4.95%-
7.32%
10Y (annualized)
0.64%-
1.46%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
1.48-
1.49
3Y (annualized)
0.65-
0.77
5Y (annualized)
0.35-
0.49
10Y (annualized)
0.04-
0.09

27 พ.ย. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY