ค้นหาจากรหัสกองทุน

PMIXRMF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ

Performance

(PMIXRMF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
2.71%
6M
6.66%ดี
4.63%
1Y
-6.83%
3Y (annualized)
-3.35%
5Y (annualized)
1.26%
10Y (annualized)
4.86%ดี
4.88%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
17.95%
3Y (annualized)
13.59%
5Y (annualized)
12.99%
10Y (annualized)
14.42%ดี
14.79%

24 พ.ย. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY