ค้นหาจากรหัสกองทุน

PRINCIPAL DPLUS-A

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส A

Performance

(PRINCIPAL DPLUS-A)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.25%ดี
0.20%
6M
0.49%ดี
0.39%
1Y
0.79%ดี
0.51%
3Y (annualized)
1.24%ดี
1.05%
5Y (annualized)
1.30%ดี
1.16%
10Y (annualized)
--
1.78%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-0.80%
3Y
-1.20%
5Y
-1.39%
10Y
--
-1.52%

26 ม.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY