ค้นหาจากรหัสกองทุน

PRINCIPAL EQRMF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ผลตอบแทน
1.19%
3M
-0.44%
6M
-3.88%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
Principal
ประเภทกอง
Equity General
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
5,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
5,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Nov 15, 06
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,691,328,273.77 บาท