ค้นหาจากรหัสกองทุน

PRINCIPAL FI

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้

Performance

(PRINCIPAL FI)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.76%-
0.48%
6M
0.95%-
0.65%
1Y
2.07%-
0.90%
3Y (annualized)
2.42%-
1.59%
5Y (annualized)
2.48%-
1.65%
10Y (annualized)
3.05%-
2.26%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
0.82%-
1.37%
3Y (annualized)
0.65%-
0.95%
5Y (annualized)
0.62%-
0.94%
10Y (annualized)
0.68%-
0.92%

27 พ.ย. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY