ค้นหาจากรหัสกองทุน

PRINCIPAL KEQ

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้

ผลตอบแทน
-6.40%
3M
-17.65%
6M
-23.05%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
Principal
ประเภทกอง
Asia Pacific Ex Japan
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
5,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
5,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Apr 10, 14
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
28,906,798.81 บาท