ค้นหาจากรหัสกองทุน

PRINCIPAL LTF-T

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว T

Performance

(PRINCIPAL LTF-T)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
5.26%
6M
21.64%ดี
20.07%
1Y
31.67%ดี
26.39%
3Y (annualized)
-3.07%
5Y (annualized)
4.20%ดี
3.27%
10Y (annualized)
6.05%ดี
5.50%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
22.18%
3Y (annualized)
20.05%ดี
19.75%
5Y (annualized)
16.59%ดี
16.44%
10Y (annualized)
16.21%

12 เม.ย. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY