ค้นหาจากรหัสกองทุน

PRINCIPAL SET50-E

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

Performance

(PRINCIPAL SET50-E)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-3.92%
6M
-2.95%
3Y (annualized)
--
-3.10%
5Y (annualized)
--
1.90%
10Y (annualized)
--
5.39%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-6.54%
3Y
--
-33.25%
5Y
--
-33.75%
10Y
--
-33.70%

01 ธ.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล