ค้นหาจากรหัสกองทุน

PRINCIPAL TDIF-D

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล

Performance

(PRINCIPAL TDIF-D)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-4.79%ดี
-4.48%
6M
14.30%
1Y
-19.66%ดี
-20.58%
3Y (annualized)
-7.41%ดี
-7.38%
5Y (annualized)
--
0.09%
10Y (annualized)
--
4.52%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
24.98%
3Y (annualized)
16.99%ดี
17.59%
5Y (annualized)
--
14.81%
10Y (annualized)
--
15.69%

29 ก.ย. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY