ค้นหาจากรหัสกองทุน

PRINCIPAL iFIXED-A

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า

Performance

(PRINCIPAL iFIXED-A)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.63%-
0.48%
6M
0.59%-
0.65%
1Y
1.41%-
0.90%
3Y (annualized)
1.83%-
1.59%
5Y (annualized)
1.91%-
1.65%
10Y (annualized)
--
2.26%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
0.78-
0.65
3Y (annualized)
0.93-
0.62
5Y (annualized)
1.05-
0.66
10Y (annualized)
--
0.53

27 พ.ย. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY