ค้นหาจากรหัสกองทุน

Q-PORT

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ควอนท์ - อินเทลลิเจ้นท์ พอร์ตฟอลิโอ ฟันด์

Performance

(Q-PORT)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
2.67%-
3.38%
6M
2.43%-
4.69%
1Y
-11.79%-
-6.03%
3Y (annualized)
-6.46%-
-2.89%
5Y (annualized)
-0.30%-
1.81%
10Y (annualized)
5.65%-
5.16%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-22.96%-
-20.20%
3Y
-33.87%-
-28.13%
5Y
-33.87%-
-31.83%
10Y
-33.87%-
-33.55%

27 พ.ย. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY