ค้นหาจากรหัสกองทุน

RKBC

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์

Performance

(RKBC)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
6M
4.41%ดี
3.18%
1Y
7.67%
3Y (annualized)
1.82%ดี
0.75%
5Y (annualized)
1.74%
10Y (annualized)
3.98%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
1.23ดี
1.00
3Y (annualized)
0.29ดี
0.13
5Y (annualized)
0.19
10Y (annualized)
0.42ดี
0.34

27 ก.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY