ค้นหาจากรหัสกองทุน

RKF4

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดรวงข้าว 4

Performance

(RKF4)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-8.56%ดี
-8.70%
6M
-2.34%ดี
-1.77%
1Y
-22.39%ดี
-21.74%
3Y (annualized)
-8.38%ดี
-9.47%
5Y (annualized)
-0.60%ดี
-1.40%
10Y (annualized)
3.83%ดี
3.92%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-0.83ดี
-0.90
3Y (annualized)
-0.36ดี
-0.45
5Y (annualized)
-0.03
10Y (annualized)
0.23

26 ต.ค. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY